Alles wat je moet weten over

het corona virus

Laatst bijgewerkt op 24-03-2020

Veelgestelde vragen over het Coronavirus (COVID-19) en de gevolgen ervan voor jou en Facta

De impact van het coronavirus heeft de afgelopen dagen een enorme vlucht genomen. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en vind je de meest gestelde vragen over het Coronavirus.

We zullen deze pagina regelmatig updaten en nieuwe vragen toevoegen. Zo  hopen we je meer duidelijkheid te geven over hoe wij binnen Facta omgaan met deze situatie. Ons doel is om jouw gezondheid, de gezondheid van je naasten en de continuïteit van het bedrijf te beschermen. Daarnaast hebben we ook een maatschappelijke functie. Het is aan ons de taak om onder andere de waterschappen, drinkwaterbedrijven, voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische bedrijven draaiende te houden. Samen zetten we de schouders eronder.

Note: Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met je leidinggevende of regiodirecteur.

Algemene vragen over het virus

Waar kan ik algemene informatie over het Coranavirus vinden?

Wil je graag meer informatie over het Coronavirus? Dit kun je vinden op de website van het RIVM en de Rijksoverheid.

Ook is er een landelijk informatienummer voor alle vragen over Corona: 0800-1351

AANGEPAST: Wat kun je zelf tegen het Coronavirus doen?

Om het virus zolang mogelijk buiten de deur te houden is het belangrijk om afstand van elkaar houden, sociale contacten te vermijden en de hygiënemaatregelen in acht te nemen.

  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen
  • Regelmatig je handen wassen. Goed en uitgebreid en met zeep
  • Groeten zonder handen te schudden
  • Vermijd contact met je hand aan je mond, neus of ogen
  • Houd je werkplek schoon. Reinig deze regelmatig
  • Maak ook met regelmaat die voorwerpen schoon die door veel verschillende mensen worden aangeraakt (klinken, leuningen, handgrepen, licht/schakelknoppen enzovoort)
  • Gebruik schoonmaakdoekjes 1 x. Laat ze niet liggen maar gooi ze meteen weg
  • Geen bestek/borden/kopjes met anderen delen. Graag direct na gebruik opruimen en in de vaatwasser plaatsen (deze op het heetst mogelijk programma laten draaien)
  • Ventileer ook de ruimtes regelmatig, de ziektekiemen gedijen minder goed in een droge ruimte dan in een vochtige, bedompte omgeving
  • Zorg dat de werkkleding regelmatig ter wassing wordt aangeboden, ook al is het niet smerig

Wat te doen bij klachten/besmettingen

Ik ben verkouden of grieperig. Wat moet ik doen?

Als je last hebt van gezondheidsklachten moet je thuisblijven. Dus heb je koorts in combinatie met hoesten blijf dan thuis en meldt dit zo snel mogelijk bij je leidinggevende. Daarnaast spreekt het RIVM over niezen, keelpijn en het hebben van een loopneus. Twijfel over je klachten? Ga dan in overleg met je leidinggevende.

NIEUW: Een van mijn gezinsleden heeft koorts. Mag ik wel aan het werk?

Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg jij of een van je gezinsleden daarbij koorts, dan moet vanaf 24 maart iedereen in het huishouden thuisblijven.

Mensen die werkzaam zijn in cruciale beroepen en vitale processen zijn echter een uitzondering op deze regel. Zij blijven alleen thuis als ze zelf ziek worden. Zie verderop hierover meer.

Ik ben besmet met het Coronavirus. Wat nu?

Of je besmet bent met het virus, wordt bepaald door de arts. Daar gaat een test aan vooraf. Je arts, GGD en RIVM bepalen dan hoe er verder gehandeld moet worden. Waarschijnlijk zul je in thuisisolatie moeten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hieraan zijn regels verbonden. Deze worden door de GGD met je overlegd. Meld het in ieder geval zo snel mogelijk bij je leidinggevende. Mogelijk moet er nagegaan worden met wie je in contact bent geweest en of dat ook collega’s of klanten van Facta zijn geweest.

AANGEPAST: Wat als er een collega van Facta is besmet met het Coronavirus?

Tot op heden zijn er geen Facta-collega’s gemeld met een besmetting. Mocht het zich voordoen dat een van je collega’s besmet is geraakt met het Coronavirus, dan zullen wij jou hierover informeren en eventuele nadere maatregelen treffen.

Over de gevolgen van het Coronavirus

AANGEPAST: Welke maatregelen gelden in Nederland om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn maandagavond 23 maart de maatregelen door de regering verscherpt. Je kunt deze regels nalezen op deze website.

NIEUW: Werken wij in een cruciale/vitale sector?

Ja. Facta vervult een ondersteunende functie ten behoeve van de cruciale beroepen of vitale sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de onderhoudswerkzaamheden die wij uitvoeren voor waterschappen, voedingsmiddelenindustrie, energie/gas/olie, afval & recycling, petrochemie, liften etc.

De Facta activiteiten zijn  dan ook toegevoegd aan de lijst van cruciale beroepen/vitale sectoren.

De school of kinderopvang van mijn kind is gesloten. Kan ik hiervoor vrij krijgen?

De komende periode zijn alle scholen gesloten, dit vraagt een grote flexibiliteit van de ouders. Wil je de komende weken een aantal dagen of dagdelen thuis zijn om je kinderen op te vangen? Begrijpelijk. Geef dit aan bij je leidinggevende zodat jullie samen de mogelijkheden kunnen bekijken. Wellicht kun je een aantal dagen snipperen of is het mogelijk om je werktijden tijdelijk aan te passen.

NIEUW: Kan ik gebruik maken van de noodkinderopvang?

De noodopvang van kinderen is bedoeld voor ouders met een cruciaal beroep c.q. werkend in een vitale sector uit de lijst. De noodopvang is ook mogelijk voor ouders die een onmisbare ondersteunende functie vervullen ten behoeve van de cruciale beroepen of vitale sectoren. De Facta activiteiten vallen hier nu ook onder.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek van de regering om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. De regering vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet naar de noodopvang. Zij moeten thuis blijven.

NIEUW: Ik heb problemen met het regelen van noodopvang voor mijn kind(eren). Waar kan ik terecht?

Heb je problemen met het regelen van noodopvang voor je kind(eren)? Stuur dan een bericht (en vermeld je telefoonnummer) aan de Afdeling HR (HR@facta.nl).

Zij kunnen je helpen aan een verklaring waaruit blijkt dat je een cruciaal beroep uitoefent.

AANGEPAST: Ik heb een kantoorfunctie binnen Facta. Mag ik de komende periode thuis werken?

Eventueel thuiswerken zal op individueel niveau worden besproken. Als het goed is heeft de regiodirecteur hierover al persoonlijk contact met je opgenomen. In bepaalde functies zal het werk (thuis) opdrogen. Als dit het geval is, meld dit dan bij je leidinggevende. Je kunt mogelijk andere afdelingen ondersteunen, die juist nu kampen met veel werk omdat er collega’s zijn uitgevallen of (deels) verlof opnemen. Ook kan het zijn dat je dan (deels) verlof opneemt.

AANGEPAST: Hoe zit het met de pauzes? Mag ik nog samen met mijn collega's in de kantine zitten?

Er wordt op alle Facta locaties gespreid gepauzeerd. Houd ook in de pauzes 1,5 meter afstand van elkaar. Was voor en na de pauze je handen en zet je eigen beker en bord na gebruik in de vaatwasser.

AANGEPAST: Zijn werkoverleggen met collega's nog wel toegestaan?

Uitsluitend indien de werkveiligheid en de dienstverlening aan de klant dit vereist, is het toegestaan een (werk)overleg/toolbox meeting te houden. Hierbij geldt de regel: max. 4 deelnemers aan het overleg en 1,5 meter afstand van elkaar is gegarandeerd.

Overleg met collega’s van verschillende locaties? Doe dit dan via video whatsapp (maak eerst een whatsapp-groep aan).

Kunnen onze werkzaamheden op locatie bij de klant gewoon doorgaan?

Ja, de werkzaamheden op locatie kunnen gewoon doorgaan. Uiteraard was je regelmatig je handen, houd je afstand van andere medewerkers, schud je geen handen, vermijd je grote groepen en houd je je eigen gezondheid goed in de gaten. Daarnaast heeft onze opdrachtgever misschien aanvullende regels waar je je aan moet houden.

Mag ik mijn klanten nog wel bezoeken?

Als jouw klant het toe laat, mag je gewoon op bezoek. Uiteraard was je regelmatig je handen, houd je gepaste afstand, schud je geen handen en houd je je eigen gezondheid goed in de gaten. Daarnaast gelden er bij je klant misschien aanvullende regels waar je je aan moet houden.

Mogen we nog bezoek ontvangen op onze vestiging? Zoals klanten, leveranciers en pakketdiensten?

Als het operationeel noodzakelijk is, dan zijn klanten welkom op onze vestigingen. Het contact met leveranciers en pakketdiensten willen we zoveel mogelijk beperken.

NIEUW: Ik wil graag gebruik maken van beschermende hulpmiddelen, bij wie moet ik dat vragen?

Voel je je prettiger met een beschermend hulpmiddel, neem dan contact op met de operationeel manager of regiodirecteur. Er is veel beschikbaar. Misschien kunnen we niet meteen aan de vraag voldoen, maar weet dat we onze uiterste best zullen doen om je in deze te helpen.

NIEUW: Ik zie dat mijn collega’s zich niet aan de maatregelen houden, wat kan ik doen?

Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in deze Corona-situatie die voor iedereen nieuw en vreemd is. De een heeft meer moeite met “ander gedrag”, dan de ander. Veroordeel dit niet meteen en wijs je collega’s op een respectvolle manier op het gedrag dat hij/zij laat zien.

Zie je dat het aanspreken van je collega niet werkt, ga dan in overleg met je leidinggevende.

NIEUW: Ik voel me niet veilig, bij wie kan ik terecht?

De operationeel manager/regiodirecteur is in deze situatie jouw eerste aanspreekpunt.

Je kunt ook terecht bij de HR Manager, Esther Mentink (06 5188 1558). Zij zal vertrouwelijk met je vraag/gevoel omgaan en samen met jou een eventuele vervolgstap bepalen.

NIEUW: Kan ik mijn geplande verlof intrekken?

Gepland en goedgekeurd verlof blijft vooralsnog staan; ook al gaat je trip/reis/vakantie niet door. In bepaalde situaties kunnen jij en je leidinggevende eventueel daarvan afwijken.

We begrijpen goed dat je privé nu weinig kunt doen tijdens je verlof. We moeten echter waken voor de situatie dat we straks het Coronavirus in Nederland achter ons hebben gelaten en iedereen vrijaf wil inplannen. We kunnen dan niet iedereen tegelijk vrij geven.

NIEUW: Kan ik met verlof worden gestuurd?

Je leidinggevende kan in overleg met jou bespreken om een deel van je verlof op te nemen. Enerzijds om te gebruiken voor de kinderopvang of bij werkvermindering.

Kunnen we nog wel een vrijdagmiddagborrel houden?

De komende tijd is het helaas niet mogelijk om een vrijdagmiddagborrel te houden. Hoe lang dit niet mag, weten we nog niet.

Als de situatie er om vraagt…

Wij volgen uiteraard de berichtgeving vanuit de overheid en het RIVM op de voet. Tevens wordt er iedere dag vanuit de regio’s een update gestuurd naar Jeffrey Schotvanger over de situaties op de vestigingen en bij klanten. Als de situatie er om vraagt, zullen er aanvullende maatregelen worden genomen. Uiteraard brengen we jullie hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.