Alles wat je moet weten over

het corona virus

Laatst bijgewerkt op 01-08-2020

CORONA UPDATE  01-08-2020

Begin juli gingen we in Nederland van intelligente lockdown naar ruimte met regels. We zijn nu een maand later en de nieuwsberichten liegen er helaas niet om. Op diverse plekken in binnen- en buitenland stijgt het aantal Corona-besmettingen en reisadviezen wijzigen per dag. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de maatregelen die gelden in Nederland (en in het buitenland als je op vakantie bent/wilt gaan). Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Wijs op reis

Heb je bijna vakantie? Fijn! Ga je óp vakantie? Ga dan wijs op reis en volg de instructies van de Nederlandse overheid op. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen kun je de reis-app van Buitenlandse Zaken downloaden. Ook is er een handig visueel overzicht over de reismaatregelen. Wees je er van bewust dat je op eigen risico op reis/vakantie gaat. Als je door een lockdown niet meer of later dan gepland terug kunt of in het buitenland of na terugkomst in Nederland in quarantaine wordt geplaatst, komen de gevolgen hiervan voor jouw rekening en risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra verblijfkosten in het buitenland of kosten van repatriëring of loon dat niet automatisch wordt doorbetaald omdat je dan niet kan werken.

Terug van vakantie?

We hopen dat je hebt genoten van je welverdiende vakantie en veilig en gezond bent terug gekomen. Ben je op vakantie geweest naar een land met code oranje (ook als deze tijdens je vakantie is gewijzigd van geel naar oranje)? Bel dan voordat je weer aan het werk gaat eerst met jouw regiodirecteur of operationeel manager. Met elkaar moeten we dan bespreken of een 14-daagse quarantaine aan de orde is.

Maatregelen op de Facta-locaties

Momenteel zijn we met enkele voorbereidingen bezig om op de vestigingen wat extra hulpmiddelen beschikbaar te stellen. Denk daarbij aan onder meer aan stickers en desinfectie-zuilen.

Veelgestelde vragen over het Coronavirus (COVID-19) en de gevolgen ervan voor jou en Facta

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en vind je de meest gestelde vragen over het Coronavirus.

We zullen deze pagina regelmatig updaten en nieuwe vragen toevoegen. Zo  hopen we je meer duidelijkheid te geven over hoe wij binnen Facta omgaan met deze situatie. Ons doel is om jouw gezondheid, de gezondheid van je naasten en de continuïteit van het bedrijf te beschermen. Daarnaast hebben we ook een maatschappelijke functie. Het is aan ons de taak om onder andere de waterschappen, drinkwaterbedrijven, voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische bedrijven draaiende te houden. Samen zetten we de schouders eronder.

Note: Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met je leidinggevende of regiodirecteur.

Algemene vragen over het virus

Waar kan ik algemene informatie over het Coranavirus vinden?

Wil je graag meer informatie over het Coronavirus? Dit kun je vinden op de website van het RIVM en de Rijksoverheid.

Ook is er een landelijk informatienummer voor alle vragen over Corona: 0800-1351

Wat kun je zelf tegen het Coronavirus doen?

Om het virus zolang mogelijk buiten de deur te houden is het belangrijk om afstand van elkaar houden, sociale contacten te vermijden en de hygiënemaatregelen in acht te nemen.

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen
 • Regelmatig je handen wassen. Goed en uitgebreid en met zeep
 • Groeten zonder handen te schudden
 • Vermijd contact met je hand aan je mond, neus of ogen
 • Houd je werkplek schoon. Reinig deze regelmatig
 • Maak ook met regelmaat die voorwerpen schoon die door veel verschillende mensen worden aangeraakt (klinken, leuningen, handgrepen, licht/schakelknoppen enzovoort)
 • Gebruik schoonmaakdoekjes 1 x. Laat ze niet liggen maar gooi ze meteen weg
 • Geen bestek/borden/kopjes met anderen delen. Graag direct na gebruik opruimen en in de vaatwasser plaatsen (deze op het heetst mogelijk programma laten draaien)
 • Ventileer ook de ruimtes regelmatig, de ziektekiemen gedijen minder goed in een droge ruimte dan in een vochtige, bedompte omgeving
 • Zorg dat de werkkleding regelmatig ter wassing wordt aangeboden, ook al is het niet smerig

Wat te doen bij klachten/besmettingen

Ik ben verkouden of grieperig. Wat moet ik doen? (AANGEPAST OP 30 JUNI)

Als je last hebt van gezondheidsklachten moet je thuisblijven. Dus heb je koorts in combinatie met hoesten blijf dan thuis en meldt dit zo snel mogelijk bij je leidinggevende. Daarnaast spreekt het RIVM over niezen, keelpijn en het hebben van een loopneus. Twijfel over je klachten? Ga dan in overleg met je leidinggevende.

NIEUW: Je kunt je laten testen op corona. Kijk hier voor meer informatie.

Een van mijn gezinsleden heeft koorts. Mag ik wel aan het werk?

Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg jij of een van je gezinsleden daarbij koorts, dan moet vanaf 24 maart iedereen in het huishouden thuisblijven.

Mensen die werkzaam zijn in cruciale beroepen en vitale processen zijn echter een uitzondering op deze regel. Zij blijven alleen thuis als ze zelf ziek worden. Zie verderop hierover meer.

Ik ben besmet met het Coronavirus. Wat nu?

Of je besmet bent met het virus, wordt bepaald door de arts. Daar gaat een test aan vooraf. Je arts, GGD en RIVM bepalen dan hoe er verder gehandeld moet worden. Waarschijnlijk zul je in thuisisolatie moeten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hieraan zijn regels verbonden. Deze worden door de GGD met je overlegd. Meld het in ieder geval zo snel mogelijk bij je leidinggevende. Mogelijk moet er nagegaan worden met wie je in contact bent geweest en of dat ook collega’s of klanten van Facta zijn geweest.

Wat als er een collega van Facta is besmet met het Coronavirus?

Tot op heden zijn er geen Facta-collega’s gemeld met een besmetting. Mocht het zich voordoen dat een van je collega’s besmet is geraakt met het Coronavirus, dan zullen wij jou hierover informeren en eventuele nadere maatregelen treffen.

Over de gevolgen van het Coronavirus

Werken wij in een cruciale/vitale sector?

Ja. Facta vervult een ondersteunende functie ten behoeve van de cruciale beroepen of vitale sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de onderhoudswerkzaamheden die wij uitvoeren voor waterschappen, voedingsmiddelenindustrie, energie/gas/olie, afval & recycling, petrochemie, liften etc.

De Facta activiteiten zijn  dan ook toegevoegd aan de lijst van cruciale beroepen/vitale sectoren.

Ik heb een kantoorfunctie binnen Facta. Mag ik de komende periode thuis werken?

Eventueel thuiswerken zal op individueel niveau worden besproken. Als het goed is heeft de regiodirecteur hierover al persoonlijk contact met je opgenomen. In bepaalde functies zal het werk (thuis) opdrogen. Als dit het geval is, meld dit dan bij je leidinggevende. Je kunt mogelijk andere afdelingen ondersteunen, die juist nu kampen met veel werk omdat er collega’s zijn uitgevallen of (deels) verlof opnemen. Ook kan het zijn dat je dan (deels) verlof opneemt.

Hoe zit het met de pauzes? Mag ik nog samen met mijn collega's in de kantine zitten?

Er wordt op alle Facta locaties gespreid gepauzeerd. Houd ook in de pauzes 1,5 meter afstand van elkaar. Was voor en na de pauze je handen en zet je eigen beker en bord na gebruik in de vaatwasser.

Zijn werkoverleggen met collega's nog wel toegestaan?

Uitsluitend indien de werkveiligheid en de dienstverlening aan de klant dit vereist, is het toegestaan een (werk)overleg/toolbox meeting te houden. Hierbij geldt de regel: max. 4 deelnemers aan het overleg en 1,5 meter afstand van elkaar is gegarandeerd.

Overleg met collega’s van verschillende locaties? Doe dit dan via video whatsapp (maak eerst een whatsapp-groep aan).

Kunnen onze werkzaamheden op locatie bij de klant gewoon doorgaan?

Ja, de werkzaamheden op locatie kunnen gewoon doorgaan. Uiteraard was je regelmatig je handen, houd je afstand van andere medewerkers, schud je geen handen, vermijd je grote groepen en houd je je eigen gezondheid goed in de gaten. Daarnaast heeft onze opdrachtgever misschien aanvullende regels waar je je aan moet houden.

Is samen reizen in één bedrijfsbus toegestaan?

Bij het samen reizen is het moeilijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Het volgende is dan belangrijk:

 • Stel vast of er de noodzaak is om samen te reizen;
 • Kom zoveel als mogelijk alleen naar het werk;
 • Reis alleen samen als apart vervoer niet kan worden geregeld.

Als er toch samen moet worden gereisd, dan volgen wij de regels die de overheid voorschrijft:

 • Houd zoveel als mogelijk afstand tot elkaar;
 • Zorg voor extra ventilatie in de auto/bus; bij mooi weer een raam open of het ventilatiesysteem gebruiken;
 • Neem telkens op dezelfde plek plaats;
 • Zorg voor optimale hygiëne door stuur, versnellingspook, deurklinken, touchscreen etc. extra te reinigen en regelmatig te desinfecteren.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig. Vind je het prettig om in de auto/bus wel een beschermingsmiddel te dragen, vraag er dan naar bij je leidinggevende.

De serviceafdeling houdt er zo veel als mogelijk rekening mee om vaste koppels in te plannen.

Mag ik mijn klanten nog wel bezoeken?

Als jouw klant het toe laat, mag je gewoon op bezoek. Uiteraard was je regelmatig je handen, houd je gepaste afstand, schud je geen handen en houd je je eigen gezondheid goed in de gaten. Daarnaast gelden er bij je klant misschien aanvullende regels waar je je aan moet houden.

Mogen we nog bezoek ontvangen op onze vestiging? Zoals klanten, leveranciers en pakketdiensten?

Als het operationeel noodzakelijk is, dan zijn klanten welkom op onze vestigingen. Het contact met leveranciers en pakketdiensten willen we zoveel mogelijk beperken.

Ik wil graag gebruik maken van beschermende hulpmiddelen, bij wie moet ik dat vragen?

Voel je je prettiger met een beschermend hulpmiddel, neem dan contact op met de operationeel manager of regiodirecteur. Er is veel beschikbaar. Misschien kunnen we niet meteen aan de vraag voldoen, maar weet dat we onze uiterste best zullen doen om je in deze te helpen.

Ik zie dat mijn collega’s zich niet aan de maatregelen houden, wat kan ik doen?

Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in deze Corona-situatie die voor iedereen nieuw en vreemd is. De een heeft meer moeite met “ander gedrag”, dan de ander. Veroordeel dit niet meteen en wijs je collega’s op een respectvolle manier op het gedrag dat hij/zij laat zien.

Zie je dat het aanspreken van je collega niet werkt, ga dan in overleg met je leidinggevende.

Ik voel me niet veilig, bij wie kan ik terecht?

De operationeel manager/regiodirecteur is in deze situatie jouw eerste aanspreekpunt.

Je kunt ook terecht bij de HR Manager, Esther Mentink (06 5188 1558). Zij zal vertrouwelijk met je vraag/gevoel omgaan en samen met jou een eventuele vervolgstap bepalen.

Kan ik mijn geplande verlof intrekken?

Gepland en goedgekeurd verlof blijft vooralsnog staan; ook al gaat je trip/reis/vakantie niet door. In bepaalde situaties kunnen jij en je leidinggevende eventueel daarvan afwijken.

We begrijpen goed dat je privé nu weinig kunt doen tijdens je verlof. We moeten echter waken voor de situatie dat we straks het Coronavirus in Nederland achter ons hebben gelaten en iedereen vrijaf wil inplannen. We kunnen dan niet iedereen tegelijk vrij geven.

Kan ik met verlof worden gestuurd?

Je leidinggevende kan in overleg met jou bespreken om een deel van je verlof op te nemen. Enerzijds om te gebruiken voor de kinderopvang of bij werkvermindering.

Kunnen we nog wel een vrijdagmiddagborrel houden? (AANGEPAST OP 30 JUNI)

Voorlopig zullen er op de Facta locaties geen vrijdagmiddagborrels worden gehouden. Dit komt omdat het erg lastig is om in grote(re) groepen de 1,5 meter afstand te bewaren. Eventuele jubilarisfeestjes of het afzwaaien van pensionado’s kunnen in overleg met de regiodirecteur eventueel buiten de deur in een horecagelegenheid gehouden worden. Zij zijn daarop ingericht en kennen de regels bij uitstek. Dit kan dus per situatie wel verschillen.