De pagina wordt geladen...
Skip to main content

Beleidsverklaring

FACTA opereert volgens een dienstverlenende missie. Deze missie is als volgt gedefinieerd: 

 “Iedere dag, overal in Nederland, 24/7 relaties ontzorgen door onderhoud en reparatie/revisie voor elektrotechnische installaties, pompen, aandrijvingen en aanverwante delen.” 

De scope van het kwaliteitsmanagementsysteem betreft:  

“Het uitvoeren van elektrotechnische en mechanische werkzaamheden aan machines en installaties, inspecties, onderhoud, reparatie en revisie op locatie.”  

Alle werkzaamheden in de werkplaatsen, installatiewerk en meettechniek vinden plaats volgens de meest recente technische inzichten en ontwikkelingen. FACTA maakt hierbij gebruik van onderstaande kernwaarden: 

1: veilig en verantwoord samenwerken; 

2: klantgericht 

3: samenwerken; 

4: afspraak is afspraak; 

5: flexibel handelen; 

 Het geografisch toepassingsgebied van de activiteiten van FACTA is Nederland, België en Duitsland. Dit wordt via de verschillende werkmaatschappijen gerealiseerd. Het kan voorkomen dat klanten uit andere landen worden bediend. Het toepassingsgebied van dit kwaliteitsmanagementsysteem omvat alle locaties waar FACTA activiteiten ontplooit en geldt voor alle procedures en werkinstructies. De directie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord. Concreet omvat dit de zorg voor geen materiële schade of milieuschade, goed gekwalificeerde medewerkers door middel van scholing en persoonlijke ontwikkeling, het zorgen voor werkvreugde, voldoen aan klanteisen, afspraken met leveranciers, geldende wet- en regelgeving, normeisen voor normen conform welke FACTA zich wenst te certificeren en het scheppen van een veilige en prettige werkomgeving. Om deze aspecten van de bedrijfsvoering te realiseren en continu te bewaken is dit QMS ingericht met bovengenoemde zaken als kernpunten.  

 FACTA ziet het QMS als cruciaal onderdeel voor de bedrijfsvoering en continuïteit van de organisatie. Het QMS moet leiden tot continue verbetering op alle gebieden. Hiertoe worden jaarlijks verbeterdoelstellingen vastgesteld en geëvalueerd. Waar mogelijk wordt beleid zoveel mogelijk onderbouwd met cijfers en betrouwbare meetresultaten ten einde een evaluatie volledig te kunnen uitvoeren. 

Deze beleidsverklaring zal door de directie worden beoordeeld op voortdurende geschiktheid en zal in iedere vestiging aantoonbaar zijn voor de medewerkers. 

Ondergetekende, in de hoedanigheid van bestuurder van FACTA Holding B.V. verklaart dat bovengenoemde beleidsverklaring, implementatie, onderhoud en verbetering in het algemeen zijn voortdurende en volle aandacht geniet. 

Getekend, Jeffrey Schotvanger 

 

 

 

Uitgeest, 10-02-2024 

 

Weten wat bij uw situatie past?

Wilt u weten welke aanpak het beste past in uw situatie? Neem gerust contact met ons op. Bel 088 6000 200 of mail ons uw vraag.

Hoe kunnen we u helpen?

U kunt ons 24/7 bellen op 088 6000 200

Facta receptie